Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer

OSA is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking. Opgericht in 1983 door de gemeente Aalsmeer in nauwe samenwerking met deskundigen. OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking, waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet geld kan aanvragen.

In het bestuur van de stichting zijn personen gekozen met werkervaring en kennis van ontwikkelingssamenwerking. Zij komen uit diverse geledingen van de Aalsmeerse bevolking.

OSA werkt mee aan de totstandkoming van een wereld met rechtvaardige onderlinge verhoudingen tussen zijn bewoners met een duurzame productie en consumptie.

OSA stelt zich ten doel om ontwikkelingsprojecten, die een lokaal Aalsmeers draagvlak kennen, te ondersteunen door de projectgelden die hier worden ingezameld (minimaal € 150 en maximaal € 2.500) te verdubbelen. Het gaat daarbij vooral om projecten die een structurele bijdrage leveren aan de opbouw in een arm land, waarbij kinderen en vrouwen als belangrijkste doelgroepen worden gezien.

WILT U MEER WETEN?

Kijk onder de knop informatie of.....

        Neem contact op met ons op