Jouw goede doel,
onze support.

OSA is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en is in 1983 door de gemeente Aalsmeer opgericht. OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet geld kan aanvragen.

De focus ligt op projecten voor vrouwen, kinderen en het milieu.

OSA - Donatie verdubbelen van € 150 tot max € 2500

Wat doet OSA voor jou en jouw project?

Bel 0297-321509 of mail ons voor informatie.

Steun jij een project?

Als jij een project in een ontwikkelingsland op het oog hebt en je wilt daar een activiteit voor organiseren dan is OSA voor jou van belang.

Het project moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die zijn samengevat in een nota die in samenwerking met de gemeente Aalsmeer door OSA is opgesteld.

Inzamelingen worden verdubbeld, met een maximumbedrag van € 2500,-. Minimaal dien je zelf een bedrag van € 150,- bijeen te brengen. Niet alles wordt gesubsidieerd!

Vraag daarom informatie aan bij OSA waarna je alle gegevens ontvangt met daarbij een aanvraagformulier, of kijk bij Aanvragen.

Beoordeling

OSA beoordeelt uw aanvraag op grond van de informatie, die u puntsgewijs in overeenstemming met de OSA-richtlijnen heeft ingevuld op het aanvraagformulier. U kunt de informatie beknopt houden! Wel dient u in de media ruimschoots aandacht te besteden aan het project(voorlichting). Uw aanvraag dient bij OSA binnen te zijn voordat u tot de inzamelingsactiviteit over gaat.

Verantwoording

Naast uw financiële verantwoording dient er achteraf verantwoording afgelegd te worden d.m.v. informatie en eventueel ook een presentatie van gegevens.

De presentatie kan bestaan uit een in samenwerking met OSA georganiseerde bijeenkomst voor de Aalsmeerse bevolking.

Op die bijeenkomst wordt ruimschoots aandacht besteed aan de projecten die zijn gehonoreerd met subsidie.

Wat is Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer

OSA is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en is in 1983 door de gemeente Aalsmeer opgericht.

OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet geld kan aanvragen.

De focus ligt op projecten voor vrouwen, kinderen en milieu.

Het doel van OSA

OSA informeert de Aalsmeerse bevolking over internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en probeert haar er op die wijze nauwer bij te betrekken. Dit doet zij in opdracht van de gemeente Aalsmeer. Het betreft een samenwerking met Aalsmeerse organisaties of particulieren, die een aanvraag indienen voor subsidie t.b.v. een project in Afrika, Midden- of Zuid-Amerika, Azië of Midden- en Oost-Europa, uitgezonderd EU-landen.

Ondersteunde projecten

Door de jaren heen heeft Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer al vele projecten kunnen ondersteunen door het ingezamelde bedrag te verdubbelen. Graag lichten wij enkele van deze projecten voor je uit.

Barbarugo

Barbarugo

Stichting Barbarugo deze stichting is gevestigd in Waverveen. Zij zorgen voor bamboeplantages in Ghana. De boeren krijgen hun loon via deze stichting.  Zij hebben veel donateurs in de wijde omgeving en ook in onze gemeente. Ook dragen o.a. de...

Lees meer
Heart for Children

Heart for Children

​Stichting Heart for Children is gevestigd in Burgerveen en heeft een groot project in het zuiden van Oeganda. Daar wonen kinderen en gaan naar school. Zij gaan in de vakanties naar huis. Er is de laatste jaren subsidie verleend voor de bouw van...

Lees meer
Nepal Benefiet Aalsmeer

Nepal Benefiet Aalsmeer

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer gevestigd in onze gemeente en vraagt al enkele jaren subsidie aan OSA. De stichting zet zich vooral in via benefietconcerten om geld in te inzamelen. De laatste jaren zijn al veel projecten gerealiseerd onder...

Lees meer

Nieuws & updates

Cheque voor project kliniek in Nigeria

Cheque voor project kliniek in Nigeria

Cheque uitreiking aan Stichting Mission House door OSA (Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt voor een project in Nigeria doorJoop de Vries, penningmeester van OSA. De cheque werd overhandigd aan Stef Holling, voorzitter van...

Lees meer
Overzicht subsidieaanvragen in 2023

Overzicht subsidieaanvragen in 2023

  Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) geeft een overzicht van de subsidieaanvragen in 2023. De gemeente stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor de projectaanvragen, in 2023 is dat € 32.451,00 16 subsidieaanvragen zijn er in 2023...

Lees meer