DoopsgezindWereldwerk - Een OSA ondersteund project

Doopsgezind Wereldwerk

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer deze gemeenteleden organiseren jaarlijks een bazar voor een aantal projecten. Ook via collectes wordt geld ingezameld. Er is subsidie verstrekt voor materialen en gereedschap voor een middelbare school in Tanzania, gezondheidszorg en kleding en dekens voor een leprawoongroep in Tanzania, waterprojecten in Tanzania en naaimachines e.d. voor de naaischool in Congo.