Over OSA

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) is opgericht in 1983. Al vele jaren lang vervult OSA een kernfunctie in het beleid van de gemeente Aalsmeer met betrekking tot haar bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking. De gemeente heeft in 2003 OSA mandaat gegeven om projecten te beoordelen en te subsidiëren.

OSA - De stichting

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) is opgericht in 1983. Al vele jaren lang vervult OSA een kernfunctie in het beleid van de gemeente Aalsmeer met betrekking tot haar bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking. De gemeente heeft in 2003 OSA mandaat gegeven om projecten te beoordelen en te subsidieren.

Particulieren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. OSA hanteert het principe van verdubbeling van de eigen opbrengsten van inzameling voor het project van een minimumbedrag van € 150 tot een maximum van € 2500.

Meer subsidie is mogelijk verkrijgbaar via de Wilde Ganzen, website; www.wildeganzen.nl/pi

Welke criteria?

Aan de hand van een set van criteria kan deze verdubbelingssubsidie door OSA worden toegekend. OSA heeft een uitgebreid informatiebulletin opgesteld waarin alle achtergrond informatie is weergegeven. Met name zijn hierin ook de criteria aangegeven waaraan projectaanvragen moeten voldoen. Deze informatie, die noodzakelijk is bij een aanvraag, is hieronder integraal opgenomen. Meer informatie vind je op: Aanvragen.

Het bestuur

In het bestuur van de stichting zijn personen gekozen met werkervaring en kennis van ontwikkelingssamenwerking. Zij komen uit diverse geledingen van de Aalsmeerse bevolking.

Kees Nieuwendijk (waarnemend voorzitter)
Joop de Vries (penningmeester)
Betty Kooij (secretaris)
Petra Langezaal (bestuurslid).                                 Wim Haijtink (bestuurslid)

 

Wilt u actief deelnemen en een bijdrage leveren aan het beleid van OSA? Meld u dan aan als bestuurslid.

Bestuur OSA

Zo werkt Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer

Onze stichting richt zich op:

  • Toekennen van fondsen  en geven van voorlichting in de gemeente Aalsmeer voor en over projecten in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europese landen (uitgezonderd zijn landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie).
  • Het adviseren van de Aalsmeerse gemeente over de te besteden subsidiegelden.
  • Het stimuleren van (direct) contact tussen subsidieaanvragers en de partners in de ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europese landen (uitgezonderd zijn landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie)

Voorbeelden van Aalsmeerse projecten kunnen zijn de bouw van een school of het slaan van een waterput, maar ook het opzetten van medische faciliteiten of verbetering van de infrastructuur. Plaatselijke groepen, die overwegen fondsen in te zamelen voor een dergelijk project, kunnen aanvullende subsidie van de gemeente krijgen voor ten hoogste honderd procent van de opbrengst van de fondsenwerving voor het project tot een maximum van € 2.500. De inzamelingsactie moet worden gehouden onder de plaatselijke bevolking.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een aanvulling op de inzamelingsactie is dat de fondsenwerving gepaard gaat met voorlichtingsactiviteiten op Aalsmeers niveau over het betreffende project. Juist de koppeling van een voorlichtingsactiviteit met een project in een ontwikkelingsland wordt gezien als een geschikte methode om bewustwording te bevorderen.

Meer maatschappelijke interesse creëren

Door de plaatselijke bevolking in Aalsmeer te informeren over de ontwikkelingsproblemen van een land of doelgroep aan de hand van een concreet project, kan een aanzet gegeven worden tot een grotere interesse voor ontwikkelingsvraagstukken.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om voor een Aalsmeerse subsidie in aanmerking te komen moet men aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. Verder is van belang, dat de subsidieaanvraag voor of rond de inzamelingsactiviteiten moet worden aangevraagd. Er vindt geen financiering achteraf plaats.

Wat is het doel van de stichting

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer streeft naar een duurzame en rechtvaardige wereld met oog voor belangen van huidige en toekomstige bewoners, hier en elders.

Dat doet ze door mensen in de gemeente Aalsmeer te informeren over en nauwer te betrekken bij internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zo wil stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer bijdragen aan een draagvlak voor wereldwijd rechtvaardige verhoudingen en duurzame productie en consumptie.

OSA - Footer Handen en Harten