Aanvragen

Op deze pagina vind u het formulier die u nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Het gaat daarbij om het aanvraagformulier voor nieuwe aanvragen.

Zoals op de homepage staat vermeld kan ten hoogste door OSA een verdubbeling plaatsvinden (minimaal € 150 en maximaal € 2.500) van de inkomsten door uw eigen activiteiten uit particuliere bron verkregen (benefietbijeenkomsten, donaties, sponsorloop e.d.).


U kunt bij de volgende instantie mogelijk meer subsidie krijgen:

"Wilde Ganzen", website:
steun.wildeganzen.nl/startproject
Denk er om dat u de aanvraag tijdig indient.

Indien u geen inzamelingsactie houdt, hebt u geen of erg weinig kans dat u een subsidie zult ontvangen. Eigen initiatief moet blijken en wordt beloond. Indien u geen voorlichting geeft of amper publiciteit verleent aan uw actie(s), of alleen in beperkte eigen kring bekendheid geeft aan het doel, waarvoor u actie onderneemt, hebt u eveneens weinig kans dat u subsidie van OSA ontvangt.

Indien u een huis-aan-huis-collecte houdt (volgens het landelijke schema/met toestemming van de gemeente), komt u ook waarschijnlijk niet in aanmerking voor subsidie, zelfs niet als u daar ruime publiciteit aan geeft.

Download

AANVRAAGFORMULIER (WORD)

Graag het formulier ingevuld terugsturen (voorzien van de benodigde bijlagen) naar ons postadres. Voor vragen kunt u terecht bij 'contact'.

Let op:
aanvragen kunnen uitsluitend SCHRIFTELIJK worden ingediend!