Overzicht subsidieaanvragen in 2022 van OSA

5 maart 2023

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) geeft een overzicht van de subsidieaanvragen in 2022.

Zoals ieder jaar ontvangt OSA een bedrag van de gemeente Aalsmeer om subsidieaanvragen voor

projecten in ontwikkelingslanden te financieren. We ontvingen dit jaar 2022 een bedrag van

€ 31.989,00 aan subsidie, 1 euro per inwoner.

In 2022 zijn veertien subsidieaanvragen behandeld. Ếén aanvraag was nog van 2021.

Jammer genoeg moesten twee subsidieaanvragen afgewezen worden, deze aanvragen voldeden niet aan de OSA Voorwaarden. Ếén aanvraag is ingetrokken, er komt een nieuwe aanvraag voor een ander project van deze organisatie.

Uiteindelijk konden elf aanvragen na beoordeling worden uitbetaald.

De subsidieaanvragen in 2022 zijn:

naam aanvrager                                                            project in                              ontvangen                                                                                              subsidiebedrag

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer                                Nepal                                     €         1580,00

Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer                    Oekraïne (noodhulp)                     2500,00

Stichting Kinderhulp Afrika                                               Oeganda (buitenverlichting)         2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                              Ghana (afbouw inrichting)            1013,10

Stichting Foundation Mission House                              Nigeria                                             2500,00

Stichting Kinderhulp Afrika                                               Oeganda (landrover)                     2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                              Congo           (lappen stof, garen e.d.)      755,25

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                              Tanzania (wasmachines)              2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                              Tanzania (internet verbinding)     2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                              Oeganda (cookkits + oventjes)    1260,00

Stichting GA                                                                        Filippijnen                                        2500,00

 

Het totaalbedrag is: €  22.108,35

We zouden dus nog meer subsidieaanvragen kunnen beoordelen en toekennen, want er was nog

een beperkt budget over.

Het subsidiegeld is uitbetaald voor de volgende projecten:

Kookstoven voor 85 huishoudens, noodhulp goederen voor Oekraïne, Solarlampen buiten, afbouw

en inrichting van dagcentrum voor jeugdigen met een lichamelijke en verstandelijke beperking,

afbouw van doktershuis bij ziekenhuis, aanschaf landrover voor vervoer kinderen en personeel,

aanschaf lappen stof en garen, band e.d. voor naaischool, aanschaf wasmachine en reparatie

wasmachine in ziekenhuizen, internetapparatuur en computers voor opleiding in ziekenhuis,

aanschaf cookkits en hout besparende oventjes voor grannies, aanschaf transport/personenbus

voor vervoer van goederen voor herstel na stormen en jongeren.

Ook van plan een project te ondersteunen in een ontwikkelingsland en daarvoor geld in te zamelen

vraag dan verdubbeling/subsidie aan tot een maximum van € 2500,00 via OSA.

Kijk voor de voorwaarden op de website www.osa-alsmeer.nl of vraag de voorwaarden aan

via: secretaris@osa-aalsmeer.nl