Cheque voor project zonneboilers ziekenhuis Tanzania van DGA

26 januari 2024

Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) reikt subsidiecheque uit

Vorige week heeft Joop de Vries, penningmeester van OSA aan Jolande Amorison en Leo Bakker van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een cheque uitgereikt van € 2100,00. Tijdens de Bazar in november 2023 is een bedrag van € 2500,00 ingezameld.

Het project houdt in de aanleg van 4 zonneboilers op de kraamafdeling van ziekenhuis Shirati in Tanzania. Het bedrag werd aangevuld met € 2100,00 omdat er € 4600,00 nodig was voor dit project.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website dgaalsmeer.nl en www.dgwereldwerk.nl

Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)

en hoe u ook voor een project subsidie kunt aanvragen, kijkt u dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl