Afscheid voorzitter OSA

10 januari 2024

Persbericht afscheid Gerard

Op 20 november was het bestuur van OSA (Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.

Na afloop van de vergadering namen we afscheid van Gerard Nijland, onze voorzitter. Nadat hij meer dan 25 jaar actief is geweest als vrijwilliger voor OSA.

Daarnaast was hij vanaf 2008 actief als voorzitter. Met veel enthousiasme vervulde hij deze taak dus 15 jaar.Veel aanvragen zijn door hem beoordeeld samen met de overige bestuursleden.De aanvragen waren erg gevarieerd van projecten waren in diverse landen en bedoeld voor de allerarmste in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.Tevens Europese landen welke niet aangesloten zijn bij de Europese Unie.

Ook heeft hij veel  bestuursleden zien komen en gaan in de jaren in het bestuur.

Een cadeau en bloemen waren voor hem deze avond, wat hij erg waardeerde.

Meer weten over OSA kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl