Overzicht subsidieaanvragen in 2023

29 februari 2024

 

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) geeft een overzicht van de subsidieaanvragen in 2023.

De gemeente stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor de projectaanvragen,

in 2023 is dat € 32.451,00

16 subsidieaanvragen zijn er in 2023 binnengekomen. 14 daarvan zijn beoordeeld en akkoord bevonden. Er staan nog 2 aanvragen open omdat nog niet alles stukken binnen waren om deze te beoordelen. Ze zijn doorgeschoven naar 2024.

De subsidieaanvragen in 2023 zijn:

naam aanvrager                                           project in                                                ontvangen                                                                                   subsidiebedrag

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer              Nepal       (keuken)                   €          1250,00

Nederlandse Hervormde Kerk Aalsmeer     Oeganda (toiletgebouw)                     2500,00

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer              Nepal (speelplaats)                             1660,00

Stichting Heart for Children                           Oeganda                                                2500,00

Stichting Kinderhulp Afrika                            Oeganda (herstel voetbalveld)           2500,00

Stichting Lifeline Ukraine                               Oekraïne                                                 2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer           Ghana                                                     2000,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer           Tanzania (aanleg water)                      2500,00

Stichting Kinderhulp Afrika                            Oeganda (herstel vloer kliniek)            2500,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer           Tanzania (zonneboilers ziekenhuis)   2100,00

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer           Tanzania (laboratorium hospital)        2500,00

Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer   Mexico                                                   2500,00

Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer   Albanië                                                  2500,00

Stichting Kinderhulp Afrika                             Oeganda (2de deel solarlampen)      2026,70

 

Totaalbedrag is: €  31.536,70

Het subsidiegeld is uitbetaald voor de projecten:

Bouw keuken en keukengerei + moestuin bij school, materialen voor de bouw van toiletgebouw voor de middelbare school, aanleg speelplaats bij school, afmaken slaapzalen, herstel voetbalveld, voedselpakketten en olie voor kachels/generatoren, zonnepanelen en wasmachine en fysiohulpmiddelen en meubilair, waterleidingen en tanks, herstel vloer kliniek, zonneboilers ziekenhuis, uitbreiding laboratorium hospital, aanleg groentetuin en buitenkeuken voor vluchtelingen, herstel huisjes een aanschaf kachels, aanschaf 2dedeel solarlampen.

Meer informatie over OSA is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl

Bellen kan ook telefoon: 0297321509