Projecten 2019

 

 

OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2019


OSA heeft ook in 2019 opnieuw 19 subsidieaanvragen voor ontwikkelingssamenwerking te beoordelen gekregen. 3 aanvragen daarvan zijn doorgeschoven van 2018.
We moesten helaas ook 1 aanvraag afwijzen.
1 aanvraag is naar 2020 gegaan, deze was nog niet afgehandeld in 2019.
 
Het bedrag wat OSA mocht ontvangen van de gemeente Aalsmeer om de subsidie aanvragen uit te betalen voor 2019 was €  31.502,00  euro.
Daarnaast ontvingen we een bedrag van €   11.118,60 euro uit de kledingcontainers van Sympany
De 17 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:

naam aanvrager project in ontvangen subsidiebedrag
*Wellantcollege/Westplas Ghana 1105,00 euro
 *Stichting Barbarugo       Ghana  1693,00 euro     
 *Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer    Honduras        2500,00 euro 
 *Stichting Foundation Mission House     Nigeria          2500,00 euro 
 *Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer       Lesbos      1755,00 euro 
 *The Griffins    Nepal    2100,00 euro 
 *Stichting Nepal Benefiet/Mevr.de Vries    Nepal    500,00 euro 
 *Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda  2000,00 euro 
 *Stichting GA     Filippijnen   2500,00 euro 
*Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda         2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Congo       2500,00
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer Tanzania      2500,00
*Stichting Heart for Children   Oeganda       1250,00
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer   Tanzania       2500,00
*Stichting Foundation Mission House  Nigeria          2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer  Honduras       2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania        1115,50
     
     

Totaal dus voor een bedrag van € 34.018,50
                               
De projecten bevatten:
Bouw dak van slaapzaal en een graanmolen, waterput voor bamboeplantage, ontwikkeling
cursussen voor kinderopvang en huiswerkondersteuning, apparatuur voor ziekenhuis,
elektrisch aangedreven bakfiets, schoolmaterialen, watertanks, brandveiligheidsinstallatie
en watertank, 17 zonnepanelen voor opvanghuis voor meisjes, stabiliseren
elektriciteitsnetwerk, zonnepanelen voor trainingscentrum, watervoorziening, inrichten
slaapgebouw voor jongens, schoolmaterialen voor beroepsonderwijs, ziekenhuisapparatuur,
opknappen pand voor opvang ex-gedetineerden en speelmaterialen voor speeltuin van
kinderdagverblijf.
                                                                  
                                                                      
                                                                       
                                   
                                    
                                 
                                                                                       
                                             
                                                            
                                                                                
                                                       
                                                         
                                              
                                                         
                                          
                                             
                                         
                                        

 

Projecten 2019