Projecten 2018

Projecten 2018

 

In 2018 zijn er 19 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.
1 aanvraag was doorgeschoven van 2017 naar 2018.
Helaas moesten we ook 1 aanvraag afwijzen, deze voldeed niet geheel aan de voorwaarden. Drie aanvragen zijn naar 2019 gegaan, deze zijn nog niet afgehandeld.
De 15 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:
naam aanvrager project in ontvangen subsidiebedrag
*Stichting Heart4Children (bouw school) Oeganda 2500,00
*Jongerengroep uit kerken (vluchtelingen) Jordanië 500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Oeganda 2500,00
*Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer Filippijnen 450,00
*Stichting Nepal Benefiet Nepal 2500,00
*Stichting Heart4Children (dakpannen school) Oeganda 2500,00
*Stichting Foundation Mission House Nigeria 2500,00
*Stichting Heart4Children (schoolboeken) Oeganda 500,00
*Stichting Malawecare Malawi 2500,00
*Stichting GA Wit Rusland 2500,00
*Stichting Kinderhulp Afrika Oeganda 2500,00
*Stichting Help Paulien Helpen Mexico 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Nepal 2500,00
*ZWO Commissie Open Hof Kerk Kenia 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Tanzania 2500,00

De aanvragen voor deze projecten bestonden uit:
Bouw middelbare school, hulp aan vluchtelingen uit Syrië en Irak, schooluniformen en
schoolboeken, noodhulp aan kindertehuis, 11 watertanks in dorpje, dakpannen voor bouw
middelbare school, inrichting ziekenhuis, schoolboeken, opknappen verloskamer in
ziekenhuis, vervolg bouw opvanghuis voor (ex-)verslaafden, vernieuwen keuken in school,
vervangen waterreservoir + windmolen, schoolkleding en materialen, generator +
toiletgebouw, meubels en afrastering terrein voor school voor doven, schoolmaterialen voor
school voor beroepsonderwijs.