Projecten 2017

 

 

 

Projecten 2017

JAAROVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2017

De 17 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:

naam aanvrager project in ontvangen subsidiebedrag
Stichting Steun ZWO, G.Nijland Nigeria € 2500,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Lesbos Grl. 2500,00
Sapana Village Social Impact, J.v.d.Zwaan Nepal 2500,00 
Sapana Village Social Impact, M.Buskermolen Nepal 1511,00
Stichting GA Wit Rusland 2500,00
Stichting Help Paulien Helpen Mexico 2500,00
Stichting Handreiking Over Oceanen Brazilië 2500,00
Stichting Kinderhulp Afrika (noodhulp) Oeganda 2500,00
Stichting Heart for Children Oeganda 2500,00
Sapana Village Social Impact, J.v.d.Zwaan) Nepal 2500,00
Stichting Foundation Mission House Nigeria 2500,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Malawi 2400,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Tanzania 1200,00
Stichting Kinderhulp Afrika Oeganda 2500,00
Stichting GA Filippijnen 1500,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Nepal 1260,00 
Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer Titel FT Gemeente 797,79 
De projecten bevatten: aanschaf apparatuur voor een laboratorium voor een ziekenhuis,
zonnepanelen voor vluchtelingekamp, waterproject in dorpje, bouw nieuwe huisvesting voor (ex-) verslaafden, zonnepanelen voor kinderhuis, aanschaf personenbusje voor vervoer kinderen van een kinderhuis, voedselhulp (noodhulp) kinderhuis, bouw fundering middelbare school, noodhulp overstroming, aanschaf apparatuur voor ziekenhuis, bouw onderdak voor familieleden bij ziekenhuis, drinkwatervoorziening in dorp, renoveren verloskamer en kraamkamer in kliniek, aanschaf watertank in meisjeshuis, schoolpakketten.
Daarnaast is aan de FairTrade Werkgroep in Aalsmeer een bedrag verstrekt voor activiteiten rond het behalen van de titel FairTrade Gemeente Aalsmeer.

Totaal is er voor een bedrag van € 36.168,79 uitbetaald aan deze 17 aanvragers.
Omdat OSA extra geld heeft gekregen, namelijk € 12.952,00 uit de kledingcontainers van Sympany, konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

 

 

 

 

 

 

Projecten 2017

JAAROVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2017
Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) is een stichting in de gemeente Aalsmeer die subsidieaanvragen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking beoordeelt en uitbetaalt.
De gemeente Aalsmeer stelt daarvoor jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar.
In 2017 was dat een bedrag van € 31.304,00
Er zijn 19 subsidieaanvragen in behandeling geweest.
1 aanvraag is ingetrokken, er was genoeg geld ingezameld.
1 aanvraag is naar 2018 gegaan, deze is nog niet afgehandeld.