Ontwikkelingssamenwerking en Corona

Ontwikkelingssamenwerking en Corona
De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelings-projecten.
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) ontvangt ieder jaar ongeveer 15 subsidie- aanvragen voor projecten in ontwikkelingslanden.
Dit jaar worden echter minder aanvragen verwacht. Er kunnen namelijk lastig inzamelings-acties, zoals benefietconcerten, fietstochten e.d. worden gehouden in onze gemeente door de Coronacrisis.
In de ontwikkelingslanden zal de Corona echter miljoenen slachtoffers maken zo wordt verwacht. Daar zijn de voorzieningen in de ziekenhuizen, waar er al weinig van zijn,
nog veel nijpender dan in het westen. Het verschil tussen arm en rijk wordt dan duidelijk zichtbaar.
Ook onder de vluchtelingen in Griekenland, Turkije, Mexico, Jordanië en andere landen vooral in Afrika zullen veel mensen aan Corona kunnen komen te overlijden.
Mocht u toch iets dergelijks willen organiseren voor apparatuur, bedden, beschermende middelen, testmateriaal of hygiëne producten of iets anders om zieken of de bevolking bij te staan bij deze verschrikkelijke virusziekte dan horen wij dat graag van u.
Laten wij deze crisis ook gebruiken voor reflectie op onze bevoorrechte posities en privileges.
Compensatie voor verlies van baan of handel is er niet in deze landen.
 
Aanvraagformulieren zijn te vinden op onze website. Ook de voorwaarden zijn daar te vinden.
Mocht u meer informatie willen kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl of mail naar
info@osa-aalsmeer.nl  Bellen kan ook: 0297-321509