cheque voorheart4children

CHEQUE UITREIKING AAN STICHTING HEART FOR CHILDREN
Weer heeft de penningmeester van OSA, Stef Holling, een cheque uitgereikt aan Stichting Heart for Children. Marrianne Zeldenrust, voorzitter van de stichting en Bert v.d.Lagemaat, bestuurslid van het Oosterbad mochten een cheque van € 2500,00
in ontvangst nemen nadat zij van de zomer een badeendenrace organiseerden in het Oosterbad en daarbij € 3770,00 hebben ingezameld. Het ingezamelde geld + het subsidiebedrag zijn bestemd voor de aanschaf van dakpannen voor de bouw van de middelbare school bij het weeshuis in Oeganda.
Meer informatie hierover is te vinden op website: www.heart4children.org