Cheque voor schoolmaterialen Tanzania

CHEQUE UITREIKING AAN DOOPSGEZINGDE GEMEENTE AALSMEER
Project: School voor beroepsonderwijs in Tanzania
Afgelopen week is door de penningmeester van OSA, dhr Stef Holling, een cheque van 2500,00 uitgereikt voor een project in Tanzania.
Via de bazaar in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is in november 2018 een bedrag van 2500,00 euro ingezameld. Dit bedrag is dus verdubbeld door OSA.
Het geld is bestemd voor schoolmaterialen zoals boeken, gereedschap, hout, ijzer e.d. voor een school voor beroepsonderwijs in Shirati district in Tanzania.
Zo kunnen de leerlingen een beroep leren en misschien later een bedrijfje beginnen.
De coördinatie van dit project loopt via het Doopsgezind Wereldwerk, zie de website
www.dgwereldwerk.nl