cheque voor Heart4ChildrenNepal

Cheque uitreiking door stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) aan Stichting Heart for Children

Dinsdag 26 oktober is een subsidiecheque uitgereikt van € 2500,00 door Gerard Nijland, voorzitter van OSA, aan vertegenwoordigers van de Stichting Heart for Children.

Voor de stichting is in de gemeente Aalsmeer een bedrag van € 3644,90  ingezameld door de Hervormde kerken.

Het ingezamelde en het subsidiebedrag zijn bestemd voor de inrichting van een slaapzaal voor meisjes in het kinderdorp in Oeganda, daarvoor is € 8959,00 begroot.

Dus er is nog geld nodig voor dit doel

Meer informatie over Stichting Heart for Children is te vinden op de website:

www.heart4children.org

Het rekeningnummer is: NL27INGB0004498782

Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) kijkt u dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl