Cheque voor Handreiking over Oceanen


CHEQUE UITREIKING AAN STICHTING HANDREIKING OVER OCEANEN
Onlangs is een cheque uitgereikt door Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) van € 2500,-. De cheque werd overhandigd door de penningmeester van OSA, de heer Stef Holling.
Stichting Handreiking over Oceanen heeft geld ingezameld o.a. onder donateurs en via een collecte in de Karmelkerk tot een bedrag van € 3500,- voor het project in Brazilië het Centro de Assistencia Social Capao Bonito.
Dit kinderhuis zal het ingezamelde geld + het subsidiebedrag besteden aan een personenbus voor het vervoer van de kinderen, deze kost ruim € 16.000,-.
Er is dus nog meer geld nodig, maar ze gaan er voor om dit bedrag bij elkaar te krijgen.
Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van de stichting: www.handreikingoveroceanen.nl