cheque hart4onderwijs Nepal

CHEQUES UITREIKING AAN HART4ONDERWIJS VOOR EEN PROJECT IN
NEPAL
Tijdens de bazaar in november 2018 van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is onder andere een bedrag van 2500,- euro ingezameld voor een project in Nepal.
Het betreft scholarships zoals schoolkleding, schoeisel, schoolboeken, schriften, rekenmachine, rugzak e.d. voor 100 kinderen in Listikot te Nepal.
Het project loopt via Stichting Hart4Onderwijs Nepal zie www.hart4onderwijsnepal.nl
Op 9 januari j.l. was er een informatieavond over dit project in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Er was een collecte na afloop.
De penningmeester van OSA, dhr. Stef Holling overhandigde als verdubbeling een cheque van 2500,- euro aan onder andere Mark van Leeuwen die eerder in Nepal is geweest. Nu kunnen er 100 kinderen goed gekleed en met fijne spullen naar school.
Een ander lid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer gaat in mei naar het project in Nepal.