Zo werkt Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer

Onze stichting richt zich op:

  • Toekennen van fondsen  en geven van voorlichting in de gemeente Aalsmeer voor en over projecten in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europese landen (uitgezonderd zijn landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie).
  • Het adviseren van de Aalsmeerse gemeente over de te besteden subsidiegelden.
  • Het stimuleren van (direct) contact tussen subsidieaanvragers en de partners in de ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europese landen (uitgezonderd zijn landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie)

 

Voorbeelden van Aalsmeerse projecten kunnen zijn de bouw van een school of het slaan van een waterput, maar ook het opzetten van medische faciliteiten of verbetering van de infrastructuur. Plaatselijke groepen, die overwegen fondsen in te zamelen voor een dergelijk project, kunnen aanvullende subsidie van de gemeente krijgen voor ten hoogste honderd procent van de opbrengst van de fondsenwerving voor het project tot een maximum van € 2.500. De inzamelingsactie moet worden gehouden onder de plaatselijke bevolking.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een aanvulling op de inzamelingsactie is dat de fondsenwerving gepaard gaat met voorlichtingsactiviteiten op Aalsmeers niveau over het betreffende project. Juist de koppeling van een voorlichtingsactiviteit met een project in een ontwikkelingsland wordt gezien als een geschikte methode om bewustwording te bevorderen.

Door de plaatselijke bevolking in Aalsmeer te informeren over de ontwikkelingsproblemen van een land of doelgroep aan de hand van een concreet project, kan een aanzet gegeven worden tot een grotere interesse voor ontwikkelingsvraagstukken.

Om voor een Aalsmeerse subsidie in aanmerking te komen moet men aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. Verder is van belang, dat de subsidieaanvraag voor of rond de inzamelingsactiviteiten moet worden aangevraagd. Er vindt geen financiering achteraf plaats.