Waarom ontwikkelingssamenwerking in Aalsmeer?

De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in Aalsmeer en Kudelstaart te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier wordt gestreefd naar een bredere steun voor ontwikkelingssamenwerking in Aalsmeer.

Vanuit deze gedachte heeft de Aalsmeerse gemeente geld beschikbaar gesteld voor het financieren van lokale initiatieven gericht op kleinschalige ontwikkelingsprojecten en bewustwordingsactiviteiten. De stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) geeft hierover informatie en advies aan de Aalsmeerse gemeente en aan overige geïnteresseerden.

De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente heeft in een overeenkomst met OSA dit totale bedrag aan OSA onder voorwaarden overgedragen. OSA mag dit geld toekennen aan projecten in bedragen van minimaal € 150 en maximaal € 2.500. Belangrijke voorwaarden zijn, dat de ontvangende organisatie kan aantonen minstens hetzelfde bedrag als wordt aangevraagd zelf te zullen inzamelen. Tevens dient te worden aangetoond dat de ontvangende organisatie zorg heeft gedragen voor ruime voorlichting over het doel van het project. Dit moet worden aangetoond door publicaties uit de media (bijvoorbeeld krantenartikelen, stukjes uit verenigings- en kerk- of schoolbladen, interview Radio Aalsmeer).