Informatie

Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) is opgericht in 1983. Al vele jaren lang vervult OSA een kernfunctie in het beleid van de gemeente Aalsmeer met betrekking tot haar bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking. De gemeente heeft in 2003 OSA mandaat gegeven om projecten te beoordelen en te subsidieren.

Particulieren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. OSA hanteert het principe van verdubbeling van de eigen opbrengsten van inzameling voor het project van een minimumbedrag van € 150 tot een maximum van € 2500.

Aan de hand van een set van criteria kan deze verdubbelingssubsidie door OSA worden toegekend. OSA heeft een uitgebreid informatiebulletin opgesteld waarin alle achtergrond informatie is weergegeven. Met name zijn hierin ook de criteria aangegeven waaraan projectaanvragen moeten voldoen. Deze informatie, die noodzakelijk is bij een aanvraag, is hieronder integraal opgenomen. Ook kunt u de informatietekst vanaf de pagina "Aanvragen" inzien.