Presentatie-avond / 2017

12-10-2017, interviews en presentatie van Partin

Met passie opkomen voor ontwikkelingssamenwerking OSA Steunt!
Woensdag 11 oktober was in de raadskelder van het Gemeentehuis de jaarlijkse presentatie bijeenkomst van OSA (stichting Ontwikkelings - Samenwerking Aalsmeer) Omdat wethouder Ad Verburg OSA een goed hart toedraagt, opende hij voor de achtste keer de avond. Dat hij lovend sprak over de Stichting en over al degenen die zich belangeloos inzetten voor landen waar water, voedsel, hygiëne en medische zorg geen vanzelfsprekendheid is, was geheel op zijn plaats. Voor de inwoners van Aalsmeer was het een uitstekende gelegenheid om meer achtergrond informatie te verkrijgen over de 16 projecten (of 9 organisaties) die in 2016 een financiële ondersteuning hebben ontvangen van OSA. In totaal werd er een bedrag van 32. 274,22 euro uitgekeerd.
Het geld ging naar projecten in Tanzania, Oeganda,Niger en Nigeria gekozen door de Doopsgezinde Gemeente, Het Wellantcollege: Aidsbestrijding, Kinderhulp Afrika: Oeganda, SVSI Joke van der Zwaan, Luci Beumer en Antoniusschool: Nepal, Stichting GA; twee projecten in Wit Rusland, Stichting Toetssteen Jaap Overbeek: Cambodja, Stichting Heart tot Children: Oeganda, Stichting Foundation House en Jozefschool: Nigeria.
De bevlogenheid en de passie voor ontwikkeling samenwerking, de bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken, de landen - op eigen kosten - te bezoeken, de contacten te onderhouden met de inheemse bevolking werden door de uitgestalde foto’s, en verslagen voelbaar. Een goede vondst was het om door middel van een door Stef Holling gehouden interviews de vertegenwoordigers van de verschillende projecten aan het woord te laten. Ieder kreeg vijf minuten om zijn of haar verhaal te vertellen. Naast de schrijnende woorden was er ook het optimisme dat hulp(ondersteuning of financiële ondersteuning) helpt en dat iedere euro helpt. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar vergeet niet dat iedere druppel een oceaan kan worden.’ sprak één van sprekers.
Geef kinderen een kansrijke toekomst
In Nigeria is net een ziekenhuis afgebouwd een ziekenhuis waar alle patiënten geholpen kunnen worden ongeacht hun financiële status. Het gebouw staat er maar nu nog alle apparatuur. Dr. Darc Ogunlusi - orthopedisch chirurg - verdient met zijn harde werken en inzet dat die apparatuur er ook komt. ‘Wij hebben het meegemaakt dat een vrouw in barensweeën gewoon werd weggestuurd omdat zij geen geld had. In Nigeria word je niet geholpen.’ Gelukkig is de vrouw en haar kind toch gered. Tabitha Dekker vertrok achttien jaar geleden naar de Filipijnen, samen met haar partner Abner Cavan zorgt zij voor de allerarmste die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Zij biedt hen huisvesting, scholing redt kinderen van 11 tot 15 jaar uit de prostitutie. Inmiddels is er een beschermd onderkomen. Door de vreselijke overstromingen in Nepal zijn veel Nepalese gezinnen dakloos. Acht families wonen nu in een krot- op de foto’s wordt duidelijk dat krot nog een te vriendelijk woord is. Er wordt nu geld verzameld voor overstroming bestendige huizen. Voor meer informatie zie http://svsi.org/news-events. Joke van der Zwaan vertelt hoe ‘redders’ - daar waar Unicef het laat afweten - bepakt en bezakt de bergen intrekken. Bij een project in Oeganda wordt gespaard voor watertanks. Er is nergens schoon drinkwater of water waarmee meisjes die ongesteld zijn zich eens lekker kunnen wassen. Er worden huizen neergezet waar aids weeskinderen een onderdak en scholing geboden wordt. Zij hebben weer een toekomst voor zich. Project Granny’s tot Granny’s waar grootmoeders huizen (laten) bouwen. De huisvesting was zo slecht dat de kinderen ziek waren. Nu kunnen zij weer lachen. De meisjes krijgen naailes, jongens leren een akker verbouwen. De Granny’s zorgen voor de kleinkinderen omdat hun ouders aan aids zijn gestorven.
Voormalige wethouder Jaap Overbeek werd vijf jaar geleden gegrepen door de armoede in Cambodja. Bij zijn afscheid vroeg hij geen cadeau’s maar een donatie voor de Stichting Toetssteen. Het leverde veel op maar niet genoeg om voldoende huisjes te bouwen. Het inzamelen ging verder en samen met zijn zoon vertrok hij afgelopen januari naar één van de armste landen. Het ontbreekt aan iedere leefbare situatie maar inmiddels zijn er nu ruim tweehonderd huisjes gebouwd.
In de vakantie gaan de jongens terug naar hun geboortedorpen, om contact te houden met andere familie leden. 'De dankbaarheid van die jongens is zo prachtig.’ Stichting GA zorgt voor een opvangcentrum voor (ex-) drug en drank verslaafden in Wit-Rusland.
Iedere euro komt goed terecht
Natuurlijk komt ter sprake of het geld ook daar terecht komt waar het zo broodnodig is. Juist omdat de projecten kleinschalig zijn is de controle zo scherp dat er niet één euro in verkeerde handen terecht komt.
Vereniging Partin
‘Blijf uw verhalen over goede doelen vertellen. Het werkt echt!’ Voorzitter Erik Boerigter van Vereniging Partin - een vraagbaak voor kleine stichtingen- benadrukt dat ervaring delen de mensen aanspreekt. (voor meer informatie www.partin.nl)
Aalsmeer FairTrade Gemeente
Het is mede aan de inzet van Betty Kooij te danken dat Aalsmeer zich Fairtrade Gemeente kan noemen. Woensdagmiddag 1 november wordt dat gevierd in het gemeentehuis. OSA steunde het sympathieke project.
Meer informatie over FairTrade Gemeente vindt u op: www.fairtradegemeenten.nl
Meer informatie over OSA op de website: www.osa-aalsmeer.nl

janna van zon


Bent u ook actief voor een project in een ontwikkelingsland en voldoet u aan de voorwaarden van OSA dan kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. Alle informatie daarover kunt u vinden op deze website. Bellen kan ook, telefoon: 0297-321509