Presentatie-avond / 2016

Impressie 12-10-16

JONGEREN ENTHOUSIAST VOOR ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Dit jaar was de Presentatieavond in het Dorpshuis ‘t Podium te Kudelstaart in verband met de verbouwing van het gemeentehuis.
Er heerste een sfeer van jeugd en jongeren, niet zo zeer vanwege de bezoekers maar door het enthousiasme van de jongeren in hun presentaties.
Het thema was dan ook: ‘Kinderen en Jongeren in Ontwikkelingslanden’.
Tinka en Eduardo in Thailand van ‘Thuisfront Tinka Helpt’ zijn druk bezig om straatkinderen te helpen en ze een veilige plek te geven al is het soms maar voor 1 dag. Ook meisjes in de prostitutie proberen ze te bereiken. Er wordt veel werk verzet hoewel de politie en de overheid weinig medewerking verlenen.
De Youth Ambassadors die in 2015 op de Flippijnen waren vertelden geestdriftig over hun werkzaamheden voor de kinderen van het kinderhuis Batang Pinangga. Het jaarlijkse zwemuitje, de Engelse lessen, de dag van de opvang van de straatkinderen alles werd vol blijdschap gebracht.
De twee jongeren die de presentatie verzorgden zijn gegrepen door dit werk op de Filippijnen. Ook dit jaar is er een groep geweest en volgend jaar gaat er weer een groep jongeren heen.
De Lock me Up actie voor Free a Girl heeft veel bekendheid gehad vorig jaar in Aalsmeer en Hoofddorp. Bekende en minder bekende Aalsmeerders sloten zich op in een hokje voor 12 uur om zo geld in te zamelen voor de meisjes in o.a. India en Brazilië Het geld is bedoeld om meisjes uit de prostitutie te bevrijden en ze te begeleiden naar een ander leven.
Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft ook voor Free a Girl geld ingezameld.
Zij deden dit door het proefvaren te organiseren. Dit doen ze ieder jaar voor een goed doel. In 2015 was dit dus Free a Girl. Hun projectdoel was meisjes in Nepal uit de prostitutie te halen.
OSA heeft aan alle vier de organisaties het bedrag verdubbeld tot een maximum van € 2500,-.
De stands in de zaal waren weer voorzien van allerlei informatieover projecten die eveneens subsidie hebben mogen ontvangen in 2015. Het was een kleurrijk en informatief geheel. Iedereen had er weer veel werk van gemaakt om te laten zien waar het ingezamelde en het subsidie geld aan is besteed.
De stand van de Wereldwinkel stond vol met chocola en de stand van de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer was eveneens met informatie aanwezig.
Het volksmuziekensemble van de Amstelveense Dans en Muziek school bracht na de pauze muziek uit verschillende delen van de wereld. Muziek uit Argentinië (de Tango), Bulgarije, Duitsland (Beieren) werden ten gehore gebracht..
Wethouder Ad Verburg hield zoals ieder jaar zijn inleiding over het gevoerde beleid van de gemeente en benadrukte dat de gemeente dit erg belangrijk vindt.
Daarom heeft zij besloten om extra geld uit de textielcontainers van Sympany toe te kennen aan OSA voor projecten in ontwikkelingslanden.
De voorzitter van OSA deelde in de afsluiting mee dat er binnenkort kaarten te krijgen zijn voor de voorstelling As I Left My Father’s House.
De voorstelling is vrijdagavond 25 november in Wellantcollege/Westplas MAVO, 1e J.C.Mensinglaan 40 te Aalsmeer. Iedereen is welkom!


Bent u ook actief voor een project in een ontwikkelingsland en voldoet u aan de voorwaarden van OSA dan kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. Alle informatie daarover kunt u vinden op deze website. Bellen kan ook, telefoon: 0297-321509