Presentatie-avond / 2013

Extra geld voor Ontwikkelingssamenwerking?

Op woensdag 9 oktober 2013 hield OSA haar jaarlijkse avond over ontwikkelings-samenwerking in Aalsmeer. Het thema was dit jaar:

"Scholen en Ontwikkelingssamenwerking"

Er waren presentaties van 3 scholen aangekondigd met projecten in Nepal, Mexico en Kenia.

De voorzitter van OSA opende de avond gevolgd door een vriendelijk woord van Wethouder Ad Verburg. Nadat hij het beleid van de gemeente op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kort toelichtte sprak hij zijn bewondering uit over het werk dat het bestuur geheel vrijwillig doet om te zorgen dat het subsidiegeld bij prachtige projecten komt. Er is in B & W dan ook gesproken over een deel van de opbrengst van de kleding inzameling uit de KICI bakken, die overal in de gemeente staan, toe te kennen aan OSA. Enig voorbehoud is, dat de gemeenteraadsleden daarmee moeten instemmen. Het zou betekenen dat naast de gemeentelijke subsidie er extra geld beschikbaar gaat komen ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten, vermoedelijk € 10.000,-. Omdat dit jaar wel erg veel subsidieaanvragen zijn binnengekomen bij OSA zou dit erg welkom zijn, zodat alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden en niet tot het volgende jaar uitgesteld moeten worden.

Na dit verheugende bericht kwamen de presentaties aan bod. De heer André Maas van de Antoniusschool uit Kudelstaart vertelde uitvoerig en enthousiast over hun project in 2012, de bouw van een school in Nepal. De kinderen hebben daarvoor kunstwerkjes gemaakt in samenwerking met een kunstenaar en verkocht en ook een sponsorloop gehouden. We zagen via de presentatie dat de bouw van de Sapanaschool in Nepal in volle gang is.

Na de Mexicaanse muziek en zang van Carlos Rivas werd er een presentatie namens De Hoeksteen gedaan. Jammer dat er geen vertegenwoordiger van de school zelf was maar gelukkig kon de heer Naber, vader van Paulien Naber die daar al meer dan 15 jaar werkt, samen met een bestuurslid van OSA veel vertellen over de fondswerving destijds en werden er beelden getoond van het project waarop ook de aangeschafte wasmachines te zien waren.

De derde school Samen Een zou een presentatie houden over hun project in Kenia, de Boston Children School waarvoor zij in 2012 via het maken en verkopen van kunstwerkjes geld hadden ingezameld. Het geld en de aangevraagde subsidie is besteed aan laboratoriummateriaal voor hun sponsorschool in Nairobi, Kenia. Helaas was er niemand aanwezig van de Samen Een school om de presentatie te houden en was de avond na wat kritische vragen daarover afgelopen.

Terugkijkend was het een informatieve en geslaagde avond in de Raadskelder van het gemeentehuis van Aalsmeer met ruim 60 belangstellenden.


Bent u ook actief voor een project in een ontwikkelingsland en voldoet u aan de voorwaarden van OSA dan kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. Alle informatie daarover kunt u vinden op deze website. Bellen kan ook, telefoon: 0297-321509