Presentatie-avond / 2014

Het goede werk van OSA

Wethouder Ad Verburg opende woensdag 8 oktober de voorlichtingsavond van de Stichting OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer). Het was voor hem het vijfde achtervolgende jaar. Verburg sprak, zoals hij zelf aangaf, vanuit zijn hart. Zijn betrokkenheid met ontwikkelingssamenwerking wist hij goed duidelijk te maken. Hij was blij met een aantal nieuwe gezichten: 'want ontwikkelingswerk gaat iedere Aalsmeerder aan.' OSA biedt ieder jaar, naar aanleiding van een thema, particulieren, kerken, scholen, verenigingen, stichtingen de gelegenheid hun werk dat zij voor ontwikkelingslanden doen te presenteren. Daarnaast worden een aantal financieel bekroonde projecten extra belicht.

Het thema van dit jaar was Onderwijs. Op dit soort avonden worden Aalsmeerders toch weer even met de neus op de feiten gedrukt. Want hoewel niemand ontkent dat er inwoners zijn die het heel zwaar hebben is de zorgwekkende toestand in landen zoals Malawi, Cambodja, Filippijnen toch van een hele andere orde. Dat werd getoond aan de hand van filmbeelden en ervaringen. Het is mooi dat het gehele college nog steeds achter de plannen en het werk van OSA staat door het verstrekken van subsidie. Eén euro per inwoner lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar OSA is inmiddels door al haar expertise in staat de subsidie zo te verdelen dat vele projecten hier profijt van hebben.

De verstrekte subsidie is altijd een aanvulling op de zelf al bijeen verkregen gelden. Een mooi voorbeeld is het Team Timmerman. Zij staan op de braderie, fietsen zich een slag in de rondte en dat allemaal om de Stichting kinderen van Timau uit Kenia te ondersteunen. In 2013 namen zij drie weesjongens onder hun hoede die nu hoger onderwijs kunnen volgen.

Met de in Kenia wonende Aalsmeerse Sabine van Eijk is er via nieuwsbrieven en mail veelvuldig contact. 'Wij weten exact wat er met de verzamelde € 10.564,70 is gebeurd.' Rozenkweker Henk van der Laarse, ook hij woont in Kenia, gaat regelmatig langs de school waarin 500 kinderen onderwijs genieten. Ook de Stichting Tsjernina voor de kinderen van Tsjernobyl hield een mooie presentatie.

Mevrouw Larissa Tsjernina vertelde zeer bevlogen hoe belangrijk de kunstscholen in Wit Rusland voor kinderen zijn. In plaats van op straat te zwerven wordt hen nu kunstzinnig onderwijs geboden. Ongelooflijk wat deze stichting allemaal bereikt voor kinderen die moeten leven in een gebied dat na de kernramp in 1986 voor duizenden jaren besmet is. Tijdens de pauze konden de aanwezigen de tekeningen zien die de leerlingen op de kunstscholen hebben gemaakt. Men was diep onder de indruk van de kwaliteit. De tentoonstelling is nog tot eind oktober in de Burgerzaal van het Gemeentehuis te bekijken!

Leven verrijkt
Na de pauze presenteerde zich Edukans. 'Kans op onderwijs omdat onderwijs echt helpt'. De Stichting werkt onder andere in Malawi, één van de armste landen ter wereld. De getoonde beelden lieten mooie en blije kinderen en docenten zien. Ondanks dat de levensomstandigheden er abominabel zijn. 120 leerlingen in een klas dat de titel klas eigenlijk niet verdient.

Geweldig was het verhaal van de docente uit Langeraar die met collegae drie maanden lang (op eigen kosten) in Malawi verbleef. Het was niet eenvoudig zo bleek maar de samenwerking en bereikte resultaten maakten het allemaal meer dan de moeite waard. 'het heeft mijn leven verrijkt.'

Docent R. Pordon vertegenwoordigde het Wellant College/Westplas. Het project Day for change waarin microrediet wordt verstrekt aan vooral vrouwen (zij blijken het meest betrouwbaar wat betreft terug betalen) in ontwikkelingslanden wordt voor de derde jaars leerlingen aanschouwelijk gemaakt. 'Onze leerlingen worden door ons project zich meer bewust wat er speelt. Zij leren dat het kleine beetje verschil echt helpt. Door een beleidsplan te maken en het geld zo te besteden dat er ook winst gemaakt kan worden. De leerlingen noemen deze lessen (economie) de leukste periode van het lesjaar.'

Wie een rondgang maakte langs de verschillende stands zag via beeldschermen hoe meisjes gered konden worden uit de prostitutie, drankverslaafde jongeren geholpen om weer op het rechte pad te komen. Hoe kansarme jongeren weer zin in het bestaan krijgen door schoolbanken te vervaardigen daarbij geholpen door een professionele timmerman. Hoe eenvoudig sportmateriaal kinderen weer gelukkig kan maken.

De OSA avond maakte de aanwezigen nog meer bewust van het feit hoeveel mensen zich met veel liefde sterk maken voor ontwikkelingslanden. Dat daarbij ook de Nederlandse jeugd wordt betrokken is zeer verstandig. Eén van hen verwoordde het als volgt: 'Wij moeten onze jeugd bewust maken wat ontwikkelingssamenwerking betekent. Want het is altijd de jeugd die het kind van de rekening is.'

janna van zon


Bent u ook actief voor een project in een ontwikkelingsland en voldoet u aan de voorwaarden van OSA dan kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. Alle informatie daarover kunt u vinden op deze website. Bellen kan ook, telefoon: 0297-321509