Presentatie-avond / 2015

Op woensdag 7 oktober hield OSA zoals ieder jaar haar Presentatieavond. De avond werd gehouden in de Raadskelder van het gemeentehuis en het thema was ‘Bouwen en Verbouwen in Ontwikkelingslanden’. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomt met een FairTrade theezakje met een bon voor de aanschaf van een pakje thee naar smaak in de Wereldwinkel Aalsmeer.De avond zelf was zeer sfeervol en er heerste een groot saamhorigheidsgevoel.Wethouder de heer A.Verburg vermeldde tijdens zijn inleiding hoe hard het bestuur van OSA zich inzet om alle rojectaanvragen te beoordelen en zo samen met de actieve subsidie aanvragers ontwikkelingssamenwerking in Aalsmeer in de belangstelling te houden. Hij was blij dat via de kledingcontainers een extra bedrag voor OSA, dus voor projecten beschikbaar kon worden gesteld en dat dit ook voor de inzameling in 2015 en 2016 zo zal zijn. Hij raadde iedereen aan om kleding, schoenen en vodden in de Sympany containers te deponeren. Ze staan echt overal verspreid in Aalsmeer.

Alle aanwezigen waren vol belangstelling voor de eerste presentaties over de bouw van een ziekenhuis en studie- en opleidingscentrum in Nigeria van dokter Dare.

De heer Holling van Stichting Mission House vertelde dat juist ook de allerarmste van dit ziekenhuis gebruik kunnen maken omdat het voor hen niets zal kosten. De bouw is nog niet klaar maar het pand staat er en het dak zit erop, het ziet er indrukwekkend uit. Nu de leidingen en de afwerking nog, waar nog veel geld voor nodig is. Kinderen van meester Stef van de Jozefschool zullen vast wel weer plannen hebben om opnieuw geld in te zamelen voor dit mooie doel, zij doen dit nu al twee jaar achter elkaar.

De heer Dekkers van Stichting GA die al vele jaren Wit Rusland bezoekt om de (ex-) alcohol- en drugsverslaafden te helpen om hun leven een andere wending te geven, vertelde uitvoerig over het opvanghuis dat eerst een verbouwing beneden, zoals de keuken, en later boven een etage kreeg zodat de mensen boven kunnen slapen en dit niet meer in de huiskamer hoeven te doen. De verbouwing konden de aanwezigen volgen via getoonde beelden. Mensen in Wit-Rusland begeleiden de (ex-) verslaafden met werkgelegenheid zoals een houtzagerij die nu kan worden opgeknapt. Opnieuw gaat de heer Dekkers dit project bezoeken en geld brengen voor deze verbouwing van de houtzagerij.

Voor de pauze vertelde Soza Gaffaf-Samal over haar vluchtweg van Koerdistan/Irak naar Nederland. Ze zei dat ze zeer emotioneel was over wat er allemaal gebeurt in haar geliefde Koerdistan/Irak en dat ze het leven kent van de vluchtelingen van nu.

De muzikant die zou optreden kon deze vond dan ook niet aanwezig zijn door de oorlog met IS. Hij verloor zijn broer van 23 jaar de afgelopen week en is nu naar de begrafenis.

Wel legde Soza uit wat ze allemaal met de Stichting SOZ fonds doet voor haar land. Ze zorgen voor goed onderwijs voor gehandicapten kinderen en zamelen geld in om dit in Koerdistan te bereiken. Gehandicapten zijn veelal de minstbedeelden in Irak. Er is al veel gerealiseerd maar nu door de oorlog liggen de activiteiten even stil. Soza is vastbesloten om later weer met de Stichting SOZ-fonds zich in te zetten voor dit mooie doel.

In de pauze waren er verrukkelijke hapjes gemaakt door Soza en iedereen genoot daarvan. Ook werden de aanwezige projecttafels druk bezocht en was goed te zien waar het subsidie geld aan was besteed.

Na de pauze vertelde de heer Hansen over het project in het kinderdorp van Stichting Kinderhulp Afrika. Hij begon met armoede en vroeg aan de zaal hoe hoog dit nu was. Sinds 1990 is dit gelukkig wel afgenomen van 47% tot nu nog 14% van de bevolking. De Millenniumdoelen hebben hun vruchten afgeworpen en veel landen hebben zich ingezet om dit te bereiken, zo ook Nederland en de gemeente Aalsmeer. Echter 14% is nog veel te hoog. De heer Hansen vertelde uitvoerig over het kinderdorp en over het laatste bouwproject, een lagere school. Hij gaf veel informatie over waarop gelet moet worden wanneer men gaat bouwen in Afrika. Hij vertelde dat vooral veel geld de grond ingaat, doormiddel van diepbouw, om aardbeving en overstroming bestendig te bouwen. Ook de materialen kwamen ter sprake waaronder het niet gebruiken van asbestplaten, wat in Afrika nog heel gewoon is en de zonnepanelen die nog niet voldoen door het vele stof dat erop komt. De tips konden goed gebruikt worden voor de andere aanwezigen voor hun projecten.

Aan het einde van de avond bedankte de voorzitter van OSA de aanwezigen voor hun komst en nodigde iedereen uit voor volgend jaar om weer informatie te horen over nieuwe, andere afgeronde projecten.


Bent u ook actief voor een project in een ontwikkelingsland en voldoet u aan de voorwaarden van OSA dan kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. Alle informatie daarover kunt u vinden op deze website. Bellen kan ook, telefoon: 0297-321509