Onderwijs + informatie

Er zijn diverse onderwijsprogramma’s in omloop.
Deze zijn onder andere te vinden op:

www.tearfund.nl
www.edukans.nl
www.vastenactie.nl


Er is ook een lesprogramma over Eerlijke Handel voor de groepen 7 en 8. Deze is te vinden op www.podiumvooronderwijs.nl


Ook SAMSAM heeft een leerkracht katern en is in de school te gebruiken door groep 7/8 en de 1e 2 klassen van het voortgezet onderwijs, zie www.samsam.net

Onderwijs + informatie