Bestuur

In het bestuur van de stichting zijn personen gekozen met werkervaring en kennis van ontwikkelingssamenwerking. Zij komen uit diverse geledingen van de Aalsmeerse bevolking.

Van links naar rechts:

Gerard Nijland (voorzitter), Betty Kooij-Nieman (secretaris), Stef Holling (penningmeester),  Joop de Vries  is ook lid van het bestuur, maar staat nog niet op de foto. Mariëlle Bouwmeester verleent af en toe hand en spandiensten (niet op de foto).

Wilt u actief deelnemen en een bijdrage leveren aan het beleid van OSA? Meld u dan aan als bestuurslid.