Oud nieuws

 

 

 

Op 18 mei is een cheque uitgereikt aan Luci Beumer. Luci vierde haar 60ste verjaardag in april en heeft van familie en vrienden een totaalbedrag van € 555,- gekregen.
Het geld is bestemd voor het project in Nepal van Sapana Village Social Impact (SVSI) voor de wederopbouw van een schooltje in de heuvels van Supar in Bangsurean.
De penningmeester van OSA, de heer Stef Holling kon daarom als verdubbeling een cheque van € 555,- overhandigen aan Luci.
Het schooltje kan gebouwd worden en de kinderen kunnen gelukkig dan weer naar school. Meer informatie over dit project en andere projecten van SVSI is te vinden op de website: www.svsi.org
Mocht u meer informatie over OSA willen kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl

CHEQUE UITREIKING AAN STICHTING GA VOOR PROJECT IN WIT RUSLAND
In april is een subsidiecheque uitgereikt door OSA aan de Stichting GA voor een project in Wit Rusland. Het betreft de aanleg van verwarming in twee garages in Svetly Put. Deze garages zijn destijds eveneens door OSA gesubsidieerd doormiddel van bouw en verbouw. Door de kou konden de (ex-)drugs- en alcoholverslaafden moeilijk hun werkzaamheden uitvoeren in de garages. Een gift van € 2500,- en de subsidie van OSA voor eveneens een bedrag van € 2500,- kan er nu verwarming worden aangelegd.
Mocht u meer Informatie over OSA willen weten deze is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl

Dinsdagavond 15 maart was voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een gedenkwaardige avond. er werden door OSA tegelijkertijd 3 cheques overhandigd voor acties die DGA in 2015 organiseerde. 2 projecten die gesteund weren uit de opbrengsat van de bazar, namelijk voor Grannies2grannies Friesland en Spottanzania en 1 project dat ondersteund werd door de opbrengst van de adventsactie voor stichting MissionHouse uit Kudelstaart.

 

Aalsmeer lonkt naar Millennium en Fairtrade gemeente
Fairtrade is geen ver van mijn bed show

De Gemeente Aalsmeer heeft veel sympathie voor de actie: Word een Millennium en of Fairtrade gemeente! - Een actie die Internationaal gevoerd wordt - In onder meer België, Groot Brittannië en vele Afrikaanse landen is het succes groot. Inmiddels heeft ook onze Gemeente de wens uitgesproken een Millennium en Fairtrade Gemeente te willen worden en zich aan te sluiten bij de 65 andere Nederlandse Gemeentes die de borden Fairtrade Gemeente al op de stads en dorpsgrenzen hebben mogen plaatsen. Voordat deze borden in Aalsmeer kunnen worden aangebracht moeten er nog enkele hobbels genomen worden, maar het vertrouwen van wethouder Job Kluis in het slagen daarvan is zo groot dat men er van uit kan gaan dat in de maand oktober - wanneer de week van de Fairtrade landelijk wordt gevierd - de vlag uit kan en de borden geplaatst. De stuwende kracht achter dit geheel is Betty Kooij - naast haar immense taak voor de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) maakt zij zich, samen met enkele mensen van de werkgroep en het bestuur van OSA, nu sterk voor de realisering van de Millennium en Fairtrade Gemeente. Zij stuurde de gegevens naar het College en de raad, sprak met alle raadsleden en de politieke partijen. Tenslotte was het AB die het voortouw nam, met steun van PACT, VVD en CDA. Betty richtte een werkgroep op en hoopt voor de komende tijd op meer betrokkenen, want Fairtrade is geen ver van mijn bed show. Het kopen van Fairtrade - eerlijke producten- betekent wezenlijke hulp bieden aan degenen die recht hebben op een beter bestaan. Fairtrade is een middel om bij te dragen aan eerlijke handel tussen rijke en arme landen.

Eisen
Wat betreft het ‘verdienen' van het predikaat Millennium of Fairtrade gemeente moeten aan een aantal eisen worden voldaan. De eisen zijn afhankelijk van het aantal inwoners. De Gemeente wil graag een actieve rol spelen bij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijfsleven, scholen, sportclubs, muziekverenigingen en de inwoners moeten actiever betrokken worden bij het bevorderen van eerlijke handel. Zij kunnen een cruciale rol spelen. Op het Gemeentehuis wordt al Fairtrade koffie (geen thee nog) geschonken, evenals in de Doopsgezinde Kerk, de Rooms Katholieke parochie St.Jan Geboorte te Kudelstaart en op de P.C.Basisschool De Hoeksteen. Bijna alle grootwinkelbedrijven verkopen reeds Fairtrade producten zoals koffie, thee, suiker, chocola, bananen en gelukkig wordt de vraag hier naar ook steeds groter.

Fabeltje
Een veel gestelde vraag is: Maar zijn deze producten niet veel duurder? Die angst blijkt onnodig. ‘Dat berust op een fabeltje, misschien kan het soms een paar centen schelen maar er zijn ook artikelen die zelfs goedkoper zijn. Dat komt omdat de supermarkten de verschillen zelf opvangen. Naast de Fairtrade producten worden toch ook vaak andere artikelen meegenomen’, aldus Henk Zandvliet - ooit een Aalsmeerder - nu wonend in De Bilt een gemeente met ruim 40.000 inwoners. Al vroeg raakte hij betrokken bij de mistoestanden in de wereld. 'Een oudere neef van ons was missionaris in Tanzania. Zijn verhalen maakten op mij veel indruk en zo kwam ik in 1970 bij de Wereldwinkel Aalsmeer terecht. Ik ben sindsdien altijd bezig geweest met ontwikkelingssamenwerking.' Betty heeft naast haar gigantische eigen ervaring - veel aan zijn expertise. 45 jaar geleden hebben zij elkaar leren kennen bij de Wereldwinkel in Aalsmeer. Inmiddels geeft Zandvliet in tal van gemeenten presentaties en adviezen.
'Vanaf de start in 2008 is er al ongelooflijk veel bereikt. Alle grote steden zijn Fairtrade Gemeente, binnenkort volgt Nijmegen en dan - naar verwachting - ook Aalsmeer. Afgelopen november werd de provincie Utrecht als eerste een Fairtrade Provincie.’ wordt er met enige trots verteld. En behalve scholen en kerken zijn er ook voetbalclubs en scoutinggroepen die mee willen doen. Er moet veel worden gepraat en hard gewerkt worden om het belang van eerlijke handel, eerlijke lonen aan te tonen. Maar de positieve percentages van het consumenten gedrag stijgen gestaag.

Millennium Gemeente
Gezien de betrokkenheid van de Gemeente met de al jaren verleende subsidie aan de projectenaanvragers via de Stichting OSA - voor iedere inwoner 1 euro - wordt ruimschoots de kwalificatie Millennium Gemeente gehaald. OSA ondersteunt naast de vele kleine projecten via scholen, kerken, particulieren ook de Fairtrade werkgroep financieel met de geplande activiteiten.

Wie nieuwsgierig is geworden en meer wil weten van de komende activiteiten krijgt hiervoor maandagavond 4 april alle kansen. Elders in de krant leest u hier meer over.
Ook bestaat er een mogelijkheid de nieuwsbrief te ontvangen. Het mailadres voor aanvraag is: jbkooij@kabelfoon.nl telefonisch kan ook 0297-321509

janna van zon

 Meer informatie is te vinden op: http://www.cmo.nl/vnarena-vob/duurzame-ontwikkelingsdoelen-2016-2030

 

.

Meer informatie is te vinden op: www.fairtradegemeenten.nl

Op donderdag 11 december 2014 is aan het bestuur van OSA een cheque van € 500 uitgereikt door het Meerlandenfonds.

Dit geld is bestemd voor een voorstelling die OSA naar Aalsmeer wil halen. Reeds in de nieuwsbrief voorjaar 2014 heeft u kunnen lezen over deze voorstelling. Het betreft “As I left my fathers house” dat gespeeld wordt door vluchtelingen met een opleiding van kunstacademies in Nederland.

 

Het geld dat OSA beheert van de gemeente Aalsmeer is hiervoor niet bestemd, immers dit is voor projecten in ontwikkelingslanden, ons hoofddoel.

Daarom is OSA een inzameling gestart bij bedrijven e.d. om geld in te zamelen om dit stuk dus naar Aalsmeer te halen. Er kwam echter nog te weinig respons tot nu toe. Hieronder een recensie over het stuk:

‘As I Left My Father’s House’ is bij tijden hartverscheurend en op waarheid gebaseerd. Dit toneelstuk gaat over de langjarige gevolgen van oorlog en over het bidden op momenten die er toe doen. Het resoneert met de ontwrichting door grote gebeurtenissen en met de vluchtverhalen van vele migranten. De meeste profeten van de drie religies moesten huis en haard verlaten door agressie, armoede of oorlog. Ook zij sloegen toen der tijd een onbekende weg in vol onzekerheid en gevaar. De teksten in het stuk zijn hierop ge?nspireerd en komen uit verschillende bronnen. De Bijbel, de Koran en de Tenach lopen samen op met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen, en wel zo dat niemand meteen weet uit welke bronnen wordt geput. Anarchie, de gevaren op een vluchtweg/de hidjra en de pijn van verlies komen aan de orde, evenals de eenzaamheid van het niet weten waarheen de volgende stap gezet moet worden. Maar aan de andere kant staan het begin van vernieuwing en de kracht van Liefde.

 

In dit theaterexperiment wordt een niet-westerse manier van vertellen gecombineerd met een westers theatrale context. Alle mensen op het podium zijn gelouterde professionals die het stuk de kracht geven die het nodig heeft. Na de voorstelling zijn er gesprekken in en met het publiek over de aangedragen themata. Niet om elkaar te overtuigen, wel om elkaars ervaringen aan te horen: over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg.

Er zijn nog een paar organisaties aangeschreven, want er is nog tekort om deze voorstelling naar Aalsmeer te halen. We houden u op de hoogte!

 Donatie door Sympany

In 2015 is door Sympany een bedrag van € 9109 gestort op rekening van OSA (stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer). Dit bedrag is 25% van de opbrengst van de ingezamelde kleding e.d. van de groene Sympany containers in de gemeente Aalsmeer.

 

De gemeenteraad heeft eind 2013 beslist dat in overleg met Sympany25% van de opbrengst in 2014 bestemd zal zijn voor OSA. Zij ondersteunt plaatselijke initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking door middel van verdubbeling tot een maximum van € 2.500 van de ingezamelde gelden. Het extra geld zal eveneens besteed worden voor projecten en voorlichting op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.

Sympany zelf besteedt het geld, de overige 75% van de ingezamelde opbrengst van de kleding, ook aan projecten zoals het Rode Kruis. Tevens aan projecten in Malawi en Congo. Duurzaamheid en zelfredzaamheid van de mensen die worden geholpen staat daarbij centraal. Sinds januari ligt de focus op projecten die iets met textiel te maken hebben. Met deze ontwikkelingsprojecten biedt Sympany hen een zekere en zelfredzame toekomst.

Het bestuur van OSA is ontzettend blij met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden en bewustwording voor hun werkzaamheden in de gemeente. Zij heeft het gemeentebestuur en de gemeenteraad bedankt tijdens de raadsvergadering van 23 april jl.

Maar natuurlijk worden ook de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hartelijk bedankt voor het brengen van hun kleding, linnengoed, schoenen enz. want zonder hen was het bedrag niet zo hoog geweest.

CD voor het onderwijs

 

 OSA beschikt over een CD met informatie over OSA speciaal bedoeld voor het basisonderwijs. Deze CD is gratis te bestellen via het secretariaat of via het contactformulier.

Bloemen voor OSA

Van de Lions Club Aalsmeer Ophelia mocht OSA een prachtig boeket ontvangen voor al het werk dat zij vrijwillig doen voor de beoordeling en toekenning van subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden.

  

Betty Kooij, de secretaris ontving de bloemen voor haar tomeloze inzet, en dat al vele jaren. Ze bedankte de dames dan ook hartelijk voor dit bijzondere gebaar!